ISO Tolerantsid

ISO tolerantsitabelit saab kasutada nimimõõtmete piiride leidmiseks vastavalt standardile SFS-EN ISO 286