5th Axis kappaleen kiinnitysratkaisut

Kemmler aloitti yhteistyön 5th Axis -puristimien kanssa. LUE LISÄÄ

Mastercam 2025 Public Beta

Mastercam 2025 Public Beta on julkaistu! LUE LISÄÄ

M.T. S.r.l. kiinteät ja pyörivät sorvauspitimet

M.T. -sorvauspitimet! LUE LISÄÄ

Walter Tools tuoteinnovaatiot 2024-1

Walter Toolsin uudet tuoteinnovaatiot on julkaistu! LUE LISÄÄ

Menetelmäsuunnittelu ja ohjelmointipalvelu

Jokaisen konepajan tehtävänä on tuottaa laadukkaita osia mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Tämä ei kuitenkaan aina ole suoraviivaista, sillä teollisuuden jatkuvasti kehittyessä myös valmistusprosessit muuttuvat monimutkaisemmiksi. Lisäksi jokaisen työkappaleen vaatimukset voivat vaihdella suuresti, joten työstömenetelmien ja työkalujen valinnassa on oltava tarkkana. Tässä yhtälössä Camcut astuu kuvaan vankalla asiantuntemuksellaan, tarjoten konepajoille ratkaisuja, joilla tehostetaan tuotantoa optimaalisesti.

Camcutin laajan osaamisen voima piilee kyvyssä tarjota kattava palvelu CNC-ohjelmoinnista aina sopivien työstömenetelmien ja työkalujen valintaan. Tämä "avaimet käteen" -ratkaisu on kultaakin kalliimpi etenkin sellaisille konepajoille, joilla ei ole resursseja tai osaamista hallita jokaista tuotantoprosessin osa-aluetta erikseen. Kun Camcut ottaa hoitaakseen menetelmäsuunnittelun, asiakkaan ei tarvitse huolehtia yksityiskohdista, kuten työkalujen valinnasta tai ohjelmoinnista – kaikki tämä sisältyy palveluun.

Menetelmäsuunnittelussa ei riitä, että tunnetaan koneet ja ohjelmat; on myös ymmärrettävä kunkin työkappaleen ainutlaatuiset vaatimukset. Camcutin vahvuus onkin siinä, että se ymmärtää laajasti erilaisia työstökoneita, ohjauksia, materiaaleja ja työstömenetelmiä. Tämän ansiosta he pystyvät räätälöimään palvelunsa tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, olipa kyseessä sitten yksittäinen prototyyppi tai suurten sarjojen valmistus.

Työkalujen ja ratkaisujen valinta ei ole aivan yksinkertainen tehtävä. Camcutilla on pääsy markkinoiden parhaimpiin lastuaviin työkaluihin ja työkalujen pitimiin, mikä mahdollistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen jokaiselle työkappaleelle. Lisäksi heidän asiantuntemuksensa työkappaleiden kiinnittimien alueella varmistaa, että jokainen osa pysyy tukevasti paikallaan työstön aikana, vähentäen virheiden riskiä ja parantaen lopputuotteen laatua.

Yksi Camcutin tarjoaman palvelun keskeisistä eduista on CAM-ohjelmistojen tehokkaimpia ominaisuuksien hyödyntäminen. Tämä tarkoittaa, että kykenemme ohjelmoimaan työstöradat niin, että koneiden kapasiteetti ja työkalujen kyvyt otetaan täysimääräisesti käyttöön. Tämän seurauksena työstöohjelmista saadaan paitsi tehokkaita myös kustannustehokkaita, mikä on tärkeää niin pienissä kuin suurissakin sarjatuotannoissa.

Toinen tärkeä tekijä menetelmäsuunnittelussa on materiaalien ymmärtäminen. Camcutin asiantuntijoiden syvällinen tietämys erilaisten materiaalien työstöominaisuuksista mahdollistaa heidän valita juuri oikeat työkalut ja menetelmät jokaiseen projektin. Eri materiaalien työstäminen vaatii erikoisosaamista, sillä esimerkiksi kovan teräksen ja pehmeän alumiinin työstämisessä käytettävät työkalut ja menetelmät voivat poiketa merkittävästi toisistaan.

Käytännössä Camcutin tarjoamat palvelut merkitsevät konepajoille suuria säästöjä niin aikana, rahana kuin resursseina. Kun koko tuotantoprosessi, alkaen suunnittelusta aina valmiin työkappaleen valmistukseen, on yhden toimijan käsissä, kokonaisuus tehostuu ja virhemarginaalit pienenevät. Tämä ei ainoastaan vähennä tuotannon kustannuksia, vaan myös lyhentää läpimenoaikoja ja parantaa lopputuotteen laatua. Teemme CAM-ohjelmointia Mastercam-ohjelmistolla asiakkaan tarpeiden mukaan joko paikan päällä tai etäohjelmointina.