Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 19.5.2020

Camcut Oy (myöh. Camcut) tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; aiemmin Suomen henkilötietolaki 523/1999) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme ja sivuston käyttöehdot ovat aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme.

Sinulla on asiakkaanamme, yhteistyökumppaninamme ja yksityishenkilönä (jälj. asiakas) oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden mukaisesti ja läpinäkyvästi.

Voimme ajoittain muuttaa näitä selosteita ja/tai mm. verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita, joten suosittelemme tutustumaan näihin sivuihin säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä
Camcut Oy
Takojantie 7, 70900 Toivala
puh. 045 1872 212
e-mail: myynti@camcut.fi
Y-tunnus: 2618959-3
Kotipaikka: Toivala

2. Rekisteriasiat
Camcut (myynti@camcut.fi tai puh. 0451872 212) vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Camcut asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään osana asiakasrekisteriä asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään, Camcutin tuotteiden ja palveluiden kohdennettuun markkinointiin sekä logistiikan hoitamiseen alkaen tarjouksista päättyen laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjen ryhmä koostuu pääasiassa asiakasyritysten henkilöstöistä sekä Camcutin verkko- ja mobiilipalvelujen kautta tehdyistä lataus-, tilaus- ja kirjautumistiedoista.

Camcutin verkko- ja mobilipalveluita ovat:

www.camcut.fi
Camcut-mobiilisovellus (Mobiilisovelluksen voivat ladata myös alle 18-vuotiaat.)

Asiakas- ja markkinointirekisteriin koottuja tietoja ovat:

- Henkilön omat yhteystiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero *)
- Henkilön työnantajayrityksen yhteystiedot *
- Henkilön tehtävä yrityksessä *
- Yhteyshenkilön muistiinpanoja

(* merkityt ovat valinnaisia tietoja)

Asiakas-/henkilötiedot saadaan

- asiakassuhteen kautta
- yhteydenotot Camcutin verkkosivuilta
- sähköpostin kautta
- muuta kautta (esim. messut, näyttelyt)
- yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Näiden tietojen keräys ja tallennus tapahtuu manuaalisesti, rekisteriä käsittelevän henkilön toimesta.

- Rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset (suullinen, kirjallinen, verkkotoiminta).
- Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta
- Julkaisut (asiakasyrityksen omat julkaistut tiedot esim. verkkosivuilla)
- Julkiset rekisterit (ytj, kaupparekisteri)
- Markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
- Tiedotusvälineet (sanoma- ja aikakauslehdet)
- Muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Camcutin asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille, ellei siitä ole sovittu erikseen asiakkaan tai asiakasyrityksen kanssa. Henkilötietoja ei koskaan myydä kolmansille osapuolille.

Tilanteissa, joissa Camcut rekisterinpitäjänä siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan / vaihtaessaan henkilötietojen käsittelyn esimerkiksi uudelle tilitoimistolle ja/tai markkinointi-, kulu- sekä laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille, käsittelevät nämä yritykset tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta.

Henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tilausten teon yhteydessä, jos ohjelmistotoimittaja sijaitsee tallaisella alueella. Camcutin rekisterinpitäjänä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalain-säädännön edellyttämällä tavalla.

Näitä tietoja ovat
- Henkilön nimi ja sähköpostiosoite
- Yritys yhteystietoineen

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisena. Henkilötiedot on tallennettu käyttämiimme järjestelmiin ja tietokantoihin, johon on pääsy vain Camcutin henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä. Heille on annettu henkilökohtaiset käyttöoikeudet, ja he ovat allekirjoituksellaan hyväksyneet Camcutin tietoturvasäännöt.

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterikehittäjänä toimii Suomen Postmaster

8. Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palvelumme toimittamisen kannalta oikeutettua ja/tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely markkinoinnissa ja muutoinkin turvautua EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin, mm. oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme asiakas- ja markkinointirekisterin käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Vapaamuotoiset kirjalliset yhteydenottopyynnöt lähetetään asiakaspalveluumme, sähköpostitse osoitteeseen myynti@camcut.fi (tai postitse: Camcut Oy, Takojantie 7, 70900 Toivala)

TIETOA CAMCUT OY:N VERKKOSIVUSTOISTA

Päivitetty: 19.5.2020

Camcut Oy:n verkkosivusto www.camcut.fi noudattaa sivuston käyttöehtoja ja rekisteri- ja tietosuojaselosteita.

Camcut Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; aiemmin Suomen henkilötietolaki 523/1999) mukaisesti. Sivuston käyttöehdot, rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme.

Voimme ajoittain muuttaa näitä selosteita ja/tai mm. verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita, joten suosittelemme tutustumaan näihin sivuihin säännöllisesti.

Huolehdimme kaikin keinoin tieto- ja yksityisyydensuojasta.

Evästeiden käyttö Camcut Oy:n verkkosivustolla
Camcutin verkkosivusto käyttää Google Analytics evästeitä sivuston tuottavuuden seurantaan analytiikan avulla. Google Analytics on Googlen analysointityökalu, joka auttaa verkkosivustojen ja sovellusten omistajia selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoja ja sovelluksia. Se voi käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä.

Sivustojen käyttöehdot

Käyttämällä Camcut Oy:n verkkosivustoa www.camcut.fi sitoudut noudattamaan tässä selosteessa ilmoitettuja ehtoja.

1) Sivustot sisältävät tietoja yrityksestämme ja palveluistamme. Aineistojen soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei taata, eikä sitä myöskään taata omistusoikeuden tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomattomuuden suhteen.

2) Sikäli kun lainsäädännöstä ei muuta johdu, emme vastaa mistään sivujemme tai sähköisten palveluidemme käytöstä tai niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

3) Sivujemme sisältö, mukaan lukien tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Camcut Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota suojataan tekijänoikeuslailla ja muilla laeilla. Ellei jäljempänä olevasta nimenomaisesti muuta johdu, kaikki oikeudet sivuihimme ja niiden sisältöön pidätetään. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää kappaleita, siirtää, jaella tai tallentaa mitään sivuilla olevaa, eikä käyttää niillä olevia tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia jne. ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa.

4) Sivujen ja niiden sisällön käyttö on sallittu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Lehdistötiedotteita ja muita julkistettavia ja julkisiksi ilmoitettuja asiakirjoja voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen, edellyttäen että niiden lähde ilmoitetaan selvästi. Ladattavaksi tarkoitettu materiaali, kuten ohjelmistojen asennustiedostot ja oppaat, ovat edellisten määrittelyjen ulkopuolella.

5) Muiden mahdollisesti sivuiltamme linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisten sivujen käyttöehtoja. Emme voi vaikuttaa tällaisten sivujen sisältöön emmekä ota mitään vastuuta näistä sivuista. Ellei nimenomaisesti ole muuta todettu, emme millään tavoin tue tai muutoin kannata kyseisten sivujen käyttöä emmekä niiden omistajia, operaattoreita, sisältöä tai mitään muutakaan niihin liittyvää seikkaa.

6) Varaamme oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä toimitettavia palveluita ja tavaroita tai muita sivujen ominaisuuksia.

7) Tiettyihin palveluihin voivat soveltua erilliset käyttöehdot.

8) Sivujemme käyttöehtoihin sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Suomen lakia.