Tolerancje ISO

Tabelę tolerancji ISO można wykorzystać do uzyskania granic wymiarów nominalnych zgodnie z SFS-EN ISO 286