Hållare

Lösningar för att fästa fräsning, borrning och gängning samt svarvverktyg. Vi importerar t.ex. Walter Tools, Kemmler och Schüssler verktygskoner samt MT Marchetti svarvhållare och MPA vinkelhuvuden.

Läs mera

Hållare

Lastuavien työkalujen kiinnitys tapahtuu yleisesti työkalukartioihin ja pitimiin joko mekaanisesti, hydraulisesti tai lämpösovitteen avulla. Työkalupitimen merkitys koneistuksessa vaikuttaa oleellisesti koneistusprosessin luotettavuuteen ja työkalun kestoikään. Hyväkään työkalu ei toimi huonolla pitimellä, vaan työkaluille tulee aina valita työkalun ja koneistusmenetelmän vaatima pidin. Oikealla ja kunnossa olevalla työkalupitimellä säästetään myös työkalukustannuksissa.

Oikean työkalupitimen valintaan vaikuttavat mm. työstötapahtuma, kiinnitettävä työkalu, pitimen ulottuma, pitimen pyörintätarkkuus ja pitimen tasapainotus. Työkalupitimen kiinnitys työstökeskuksiin tapahtuu erilaisten työkalukartioiden avulla kuten Capto, joka on yleinen työkalukartio B-akselilla varustetuissa monitoimisorveissa, HSK, joka on yleinen suurilla pyörimisnopeuksilla, SK- ja BT-työkalukartiot, jotka ovat yleisiä pysty- ja vaakakaraisilla työstökeskuksilla, SK DIN2080, joka on yleinen manuaalisilla jyrsinkoneilla sekä Morsekartio, joka on yleinen pylväs- ja säteisporakoneilla. Työstökeskuksille on myös saatavilla erilaisia kulmapäitä kiinteällä tai säädettävällä kulma-asteella esimerkiksi vinoreikien poraukseen sekä kierrosluvunnostajia, joiden avulla mahdollistetaan pienien kovametallisien lastuavien työkalujen käyttö koneilla, joilla karan oma kierroslukualue ei riitä toteuttamaan työkalulle asetettuja lastuamisarvoja.

Yleisesti työkalun kiinnitys työkalukartioon tapahtuu mekaanisesti esim. erilaisten kiristysholkkien kuten ER-holkkien avulla tai sivusta kiinnitettävän kiristysruuvin avulla työkalun Weldon- tai Whistle Notch tasoon. Nykypäiväiset työkalut vaativat toimiakseen tarkan pyörimistarkkuuden ja hyvän pitovoiman, jollainen on mahdollista toteuttaa hydraulisien pitimien avulla. Työkalupitimen pitkä ja hoikka rakenne auttaa työkalun ulottuvuudessa myös ahtaissa paikoissa kuten moniakselikoneistuksessa, jonka vuoksi lämpökutisteistukat ovat yleistyneet pienien ja suurnopeuksien moniakselisien koneiden työkalupitiminä.

Vaihtopalajyrsimien ja kiekkoterien kiinnitykseen on saatavilla otsajyrsintuurna tai kombi-jyrsintuurna pitimiä, joissa työkalu lukitaan kiinnitysruuvin avulla työkalukartion otsapinnasta.

Perinteisen työkalupitimen ollessa pitkä, kohdataan usein myös värinä ongelmia ja koneistusprosessin epävakautta. Työkaluvalmistajat ovat kehittäneet pitkille ulottuvuuksille erityisiä värinävaimennettuja työkalupitimiä, joiden sisäinen rakenne heikentää värinän taajuutta lopettaen työkalun värinän.

Sorveilla työkalut kiinnitetään joko kiinteisiin ja pyöriviin pitimiin joko pulttikiinnitteisellä BMT-kiinnityksellä tai VDI-kiinnityksellä. Nykypäiväisten monitoimisorvien työkalukaralle tyypillisimmät työkalujen kiinnityskartiot ovat Capto- ja HSK-työkalukartiot, joista Capto-järjestelmä on vakiintunut yleisimmäksi kiinnitysjärjestelmäksi laajan työkalupidinvalikoiman ansiosta varsinkin sorvaustyökaluille. Sorvien pyörivät työkalut kiinnitetään tyypillisimmin ER-kiristysholkkeihin, mutta eri valmistajilla on saatavilla erilaisia pikakiinnitysjärjestelmiä kuten italialaisen M.T. S.r.l.:n modulaarinen MTSK pikakiinnitysjärjestelmä. Perinteisille työkalurevolvereille varustetuille sorveille on myös saatavilla erilaisia erikoispitimiä kuten säädettäviä kulmapäitä vinoreikien poraukseen, vierinjyrsintäpitimet hammaspyörien valmistukseen tai pistopitimet, jotka muuttavat pyörimisliikkeen lineaariliikkeeksi mahdollistaen kiilaurien valmistamisen höyläämällä.