Teknisk programvara

Saat kauttamme konepajateollisuudessa tarvittavia teknisiä ohjelmistoja, sekä tukipalvelut ja koulutukset ohjelmistoille.

Läs mera

Teknisk programvara

Tekniikan ja teollisuuden alalla teknologian kehitys on välttämätöntä tuotantoprosessien tehostamiseksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Erityisesti konepajaympäristössä tekniset ohjelmistot ovat korvaamattomia välineitä, joiden avulla voidaan suorittaa monimutkaisia teknisiä tehtäviä sekä parantaa työn laatua ja tehokkuutta. Näiden ohjelmistojen joukossa CAD/CAM-ohjelmistot ovat keskeisessä asemassa, mutta myös muita ohjelmistoja, kuten Cimcon ja Robotmasterin tarjoamat ratkaisut, käytetään laajalti.

CAD/CAM-ohjelmistot ovat suunnittelun ja valmistuksen peruskivi. CAD (Computer-Aided Design) mahdollistaa teknisten työpiirustusten piirtämisen ja mallintamisen digitaalisesti, kun taas CAM (Computer-Aided Manufacturing) keskittyy tuotantoprosessin automatisointiin, kuten CNC (Computer Numerical Control) -työstökoneiden ohjelmointiin. Näiden ohjelmistojen avulla voidaan suunnitella ja valmistaa monimutkaisia kappaleita tarkasti ja tehokkaasti, mikä vähentää virheitä ja säästää aikaa. Mastercam on suosituin CAD/CAM-ohjelmisto niin Suomessa kuin kansainvälisestikin niin teollisuudessa kuin oppilaitoksissakin. Saat kauttamme uudet Mastercam-lisenssit ja vanhojen lisenssien päivitykset, täydet Mastercam-ohjelmiston tukipalvelut ja -koulutukset sekä työstökonekohtaiset postprosessorit (NC-koodikääntäjät)

Toinen merkittävä ohjelmisto on Cimco, joka on erikoistunut valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Yritys tarjoaa laajan valikoiman ohjelmistotuotteita, jotka tukevat ja tehostavat eri tuotantoprosesseja. Cimcon tuotevalikoimassa on esimerkiksi edistyksellinen NC-koodieditori, joka mahdollistaa koodin helpon muokkauksen ja optimoinnin. Heidän DNC-ohjelmistonsa mahdollistaa luotettavan tiedonsiirron työstökoneiden ja tietokonejärjestelmien välillä. Lisäksi Cimco tarjoaa reaaliaikaisia tiedonkeruuohjelmistoja tuottavuuden ja tuotannonhallinnan tehostamiseen sekä konesimulointiohjelmiston, joka perustuu aitoon NC-koodiin.

Robotmaster on puolestaan robottien etäohjelmointiympäristö, joka soveltuu monenlaisiin robottien työstöratoihin. Robotmasterin avulla voidaan ohjata teollisia robotteja ja niiden apulaitteita suorittamaan erilaisia tehtäviä, kuten purseiden poistoa, koneistusta, hiontaa, maalausta ja hitsausta. Tämän ohjelmiston avulla robotiikan käyttö teollisuudessa muuttuu entistä joustavammaksi ja tehokkaammaksi.

Lisäksi Verisurf-mittausohjelmisto tarjoaa monipuolisia ratkaisuja mittauksiin ja laadunvalvontaan. Ohjelmiston avulla voidaan suorittaa mittausta käyttämällä erilaisia mittakoneita, kuten nivelvarsimittalaitteita, lasermittalaitteita ja koordinaattimittauskoneita. Verisurf on kehittänyt tiivistä yhteistyötä monien mittalaitevalmistajien kanssa, mikä mahdollistaa ohjelmiston laajan yhteensopivuuden eri mittalaitteiden kanssa.

Näiden teknisten ohjelmistojen merkitys konepajaympäristössä on kiistaton. Ne mahdollistavat monimutkaisten tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen, tehostavat tuotantoprosesseja, parantavat tuotteiden laatua ja vähentävät tuotannon kustannuksia. Teknisten ohjelmistojen avulla voidaan myös parantaa työntekijöiden turvallisuutta vähentämällä manuaalista työtä ja automatisoimalla vaarallisia tai ergonomisesti haastavia tehtäviä.

Tekniset ohjelmistot ovat olennainen osa nykyaikaista konepajaympäristöä. Olipa kyseessä suunnittelu, valmistus, laadunvalvonta tai robottien ohjelmointi, nämä ohjelmistot tarjoavat tehokkaita ja joustavia ratkaisuja erilaisiin teknisiin haasteisiin. Niiden avulla konepaja yritykset voivat pysyä kilpailukykyisinä ja vastata nopeasti markkinoiden muutoksiin.