Mastercam

Olemme Mastercam-ohjelmiston virallinen jälleenmyyjä. Saat kauttamme uudet lisenssit, vanhojen lisenssien päivitykset, täydet tukipalvelut, Mastercam-koulutukset sekä tarvittavat postprosessorit.

Läs mera

Mastercam

Tehokas CAM-ohjelmisto on nykypäivänä lastuavan konepajan jokapäiväinen työkalu siinä missä lastuavat työkalutkin. Jotta nykypäiväisistä työkaluista ja työstökoneista saadaan kaikki hyöty irti, tarvitaan kehittyneitä työstöratoja ja valmistella työstöratoja ilman, että kallista koneaikaa käytetään työstökoneen ohjelmointiin.

CAM (Computer-Aided Manufacturing) eli tietokoneavusteinen valmistus tarkoittaa tietokoneohjelmistoa, jonka avulla voidaan ohjelmoida konepajateollisuudessa käytettynä CNC (Computer Numerical Control) työstökonetta eli niin sanotusti numeerisesti ohjattuja työstökoneita, kuten esimerkiksi sorveja ja työstökeskuksia. CAM-ohjelmistojen avulla voidaan joko itse piirtää tai tuoda valmis CAD (Computed-Aided Design) -kuva ohjelmistoon ja luoda työssä tarvittavat työstöradat haluttuihin geometrioihin erilaisilla koneistusmenetelmillä. CAD/CAM-ohjelmistolla tarkoitetaan tietokone ohjelmistoa, joka kykenee suorittamaan kappaleen suunnittelun tai piirtämisen, sekä valmistuksen eli työstöratojen luomisen. Nykyään puhuttaessa CAM-ohjelmistosta, tarkoitetaan monesti CAD/CAM-ohjelmistoa, sillä ohjelmistosta löytyy monesti CAD-puoli, jossa kappale suunnitellaan ennen työstöratojen luontia. CAD/CAM-ohjelmistolla tarkoitetaan siis ohjelmistoja, joilla voi sekä suunnitella geometriaa että luoda työstöratoja.

CAM-ohjelmiston postprosessori kääntää ohjelmistolla tehdyt työstöoperaatiot halutun mukaiseksi NC-koodiksi, kuten esimerkiksi Fanuc, Heidenhain, Siemens tms. eikä koneistajan näin ollen tarvitse osata jokaisen eri ohjauksen komentokäskyjä erikseen, vaan samaa CAM-ohjelmaa voidaan käyttää eri ohjauksella varustetuilla työstökoneilla.

Nykypäiväiset CAM-ohjelmistot tukevat yleisimpiä CAD-tiedostoformaatteja ja niissä on myös kehittyneitä työstöratoja kuten dynaaminen jyrsintä ja 5-akselinen koneistus, joita ei perinteisellä käsin ohjelmoinnilla voida toteuttaa. CAM-ohjelmistoissa on myös mahdollista simuloida operaatiot, jolloin voidaan välttyä törmäyksiltä työstökoneilla ja simuloinnin avulla voidaan myös laskea kappaleen valmistusaikaa eli ns. koneaikaa, jonka kappaleen koneistaminen kestää.

CNC Softwaren vuonna 1983 kehittämä Mastercam on yksi maailman vanhimmista CAM-ohjelmistoista ja se on maailman suosituin CAM-ohjelmisto. Mastercamin käyttöliittymä ja ohjekirjat on käännetty Suomen kielelle ja ohjelmistolla on Suomessa sekä maailmalla laaja tukiverkosto, jonka avulla pyritään tarjoamaan asiakkaille kattavat tukipalvelut ilman, että tuotantoon tulisi katkoksia. Mastercam on myös hyvin suosittu CAM-ohjelma opetuksessa. Suomenkielinen ja selkeä käyttöliittymä sekä laajat tukipalvelut ja ilmaiset oheismateriaalit antavat hyvät valmiudet CAM-ohjelmiston itsenäiseen opiskeluun.

Mastercam tekee yhteistyötä useiden työkalu- ja työstökonevalmistajien kanssa, kuten esimerkiksi DMG Mori, Doosan, Mazak, Makino, Okuma, Haas, Sandvik Coromant, Walter Tools, Seco, Iscar, Kennametal ja Mitsubishi jne. Mastercamiin on myös useita integroituja ohjelmistoja tai Mastercam tuki löytyy moneen toiseen ohjelmistoon, kuten Robotmaster, Verisurf, Camplete, Vericut, Cimco jne.

Mastercamiä valmistava CNC Software on nykyään osa Sandvik AB konsernia. Useita lastuavien työkalujen valmistajia (kuten esim. Sandvik Coromant, Walter Tools, Seco Tools ja Dormer Pramet) omistavan yhtiön omistajuus takaa Mastercamille yhä paremmat resurssit ohjelmiston maailmanlaajuiseen kehitystyöhön ja vahvistaa asemaa koneistusteknologioiden ja ohjelmointimenetelmien kehittämisen eturintamassa.

Mastercam-ohjelmiston ominaisuudet on jaoteltu erilaisiin lisensseihin kuten jyrsintään soveltuva ohjelmisto paketti Mill, jossa on erilaisia tasoja käyttötarpeen mukaan. Mill-lisenssi sisältää kaikki 2D-jyrsintä ja reiäntyöstö operaatiot, mutta tämän lisäksi saatavilla on myös Mill3D-lisenssi, joka soveltuu 3D pintojen työstämiseen niin että työkalun muoto kompensoidaan työkappaleen pintaan. Mill-ohjelmistojen lisäominaisuus Multiaxis mahdollistaa näiden lisäksi myös 4- ja 5-akselin yhtäaikaisen työstöliikkeen. Lathe-ohjelmistolla voidaan tehdä sorvaustyöstöratoja sekä erillinen Mill-Turn ohjelmistopaketti mahdollistaa nykypäiväisten B-akselilla varustettujen monitoimisorvien ohjelmoinnin, eri karojen ja työkalurevolverien operaatioiden synkronoinnin sekä konesimuloinnin ulottuvuuksien ja törmäyksien tarkasteluun. Mastercam Wire on suunniteltu erityisesti lankasahojen (EDM) ohjelmointiympäristöksi ja Router-lisenssi puuntyöstöön. Mastercam-ohjelmiston kaikki lisenssityypit sisältävät myös Design lisenssin, joka mahdollistaa työkappaleiden piirtämisen sekä 2D-vektorigrafiikkana, että 3D-pinta- ja -solidgeometrioina. Design lisenssi tukee myös yleisimpiä CAD-tiedostoformaatteja, joten muilla ohjelmistoilla piirretyt kuvat voidaan avata suoraan Mastercamissä ja kuvaan tehdä tarvittavat muutokset.