3-skärig borr i solid HM

A1166

imageComingSoon big en US
D-drilling-blind-hole-solid-Icon D-drilling-cross-hole-Icon D-drilling-inclination-exit-Icon D-drilling-stack-hole-Icon D-drilling-thru-hole-all-Icon
D-3xDc-Icon D-K-extern-Icon D-Spitzenw-150-Icon
Total längd DIN 6539, förlängda spår jämfört med DIN 6539
P
M
K
N
S
H
O