5th Axis kappaleen kiinnitysratkaisut

Kemmler aloitti yhteistyön 5th Axis -puristimien kanssa. LUE LISÄÄ

Mastercam 2025 Public Beta

Mastercam 2025 Public Beta on julkaistu! LUE LISÄÄ

M.T. S.r.l. kiinteät ja pyörivät sorvauspitimet

M.T. -sorvauspitimet! LUE LISÄÄ

Walter Tools tuoteinnovaatiot 2024-1

Walter Toolsin uudet tuoteinnovaatiot on julkaistu! LUE LISÄÄ

Mastercam-koulutus

Tarjoamme Mastercam-koulutusta sekä yrityksien että oppilaitoksien tarpeisiin. Kouluttajan vankka koneistustausta takaa aina menetelmälähtöisen koulutuksen samalla helposti ymmärrettävällä kielellä koneistajien kanssa. Räätälöimme koulutuksemme aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jolloin koulutuksen yhteydessä voimme tarvittaessa toteuttaa myös menetelmäkehitystä yrityksien tuotteisiin. Järjestämme koulutuksia lähes 20 vuoden kokemuksella yritys- ja oppilaitoskoulutuksista. Kouluttajamme opissa ovat hyvällä menestyksellä olleet niin Taitaja-kilpailuissa kuin myös kansainvälisissä WorldSkills-ammattitaitokilpailuissa ansioituneet koneistajat.

Mastercam-koulutuksen räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaan on nykypäivänä tärkeämpää kuin koskaan. Tämän päivän nopeatempoisessa ja jatkuvasti kehittyvässä konepajateollisuudessa yritysten on pysyttävä ajan tasalla uusimmista työstötekniikoista ja -menetelmistä voidakseen pysyä kilpailukykyisinä. Tässä yhtälössä oikean kumppanin, kuten Camcutin rooli korostuu, sillä se ei ainoastaan tarjoa Mastercam-ohjelmiston koulutusta vaan räätälöi sen täysin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Tällainen lähestymistapa on avain tehostettuun tuotantoon ja parannettuun tuottavuuteen.

Tyypillisesti Mastercam-koulutukset järjestetään asiakkaan omissa tiloissa ja niissä keskitytään menetelmälähtöiseen oppimiseen käyttäen hyödyksi asiakkaan omia tuotteita. Tämä käytäntö mahdollistaa CAM-koulutuksen, jossa koulutettavat voivat suoraan nähdä, miten opitut työstömenetelmät ja -prosessit vaikuttavat heidän oman tuotantonsa tehokkuuteen ja laatuun. Seurauksena on syvällisempi ymmärrys ja parempi valmius soveltaa opittuja taitoja käytännön työssä.

Camcut ei ole vain Mastercam-ohjelmiston koulutuksen tarjoaja. Sen asema Walter Toolsin lastuavien työkalujen virallisena jälleenmyyjänä antaa sille ainutlaatuista teknistä asiantuntemusta, joka ulottuu kauas perusohjelmointitaidoista. Tämä tarkoittaa, että Camcut ei ainoastaan opeta, kuinka ohjelmoida työstökoneita Mastercamilla, vaan myös antaa syvällistä tietoa lastuavista työkaluista, niiden oikeaoppisesta käytöstä sekä uusimmista ja kehittyneimmistä työstömenetelmistä.

Dynaaminen Työstö – Tulevaisuuden Tekniikka Tässä ja Nyt

Yksi merkittävimmistä suuntauksista metallintyöstössä on dynaamiset työstömenetelmät, kuten dynaaminen jyrsintä ja dynaaminen sorvaus. Camcut kouluttaa asiakkaitaan hyödyntämään näitä tekniikoita optimaalisesti. Dynaamisissa työstöradoissa hyödynnetään työkalun kosketuskulman laskentaa työstettävään materiaaliin, mikä optimoituja työstöratoja ja mahdollistaa tehokkaamman lastunpoiston sekä pidentää työkalujen käyttöikää. Sorvauksessa esimerkiksi PrimeTurning™-menetelmä on mullistanut perinteisen sorvauksen tarjoamalla entistä suuremman tuottavuuden ja työkalujen käyttöiän.

Moniakselikoneistuksen Mahdollisuudet

Modernit valmistusympäristöt hyödyntävät yhä enemmän moniakselisia työstökeskuksia, joiden avulla voidaan toteuttaa monimutkaisia ja tarkkoja osia yhdellä kiinnityksellä. Camcutin koulutuksissa käsitellään, kuinka esimerkiksi segmettisädejyrsimet voidaan ottaa tehokkaaseen käyttöön moniakselikoneistuksessa, jolloin voidaan saavuttaa parempi pinnan laatu ja työstönopeus.

Työstöratojen Optimointi

Optimoimalla työstöradat voidaan maksimoida tuottavuus samalla kun minimoidaan työkalujen kulumista ja säästetään arvokasta koneaikaa. Camcutin koulutukset painottavat työstöratojen suunnittelun tärkeyttä ja opettavat, kuinka Mastercam-ohjelmistoa voidaan käyttää tämän kriittisen tavoitteen saavuttamiseen. Tämä sisältää esimerkiksi työstöratojen suunnittelun siten, että koneen liikkeet ovat mahdollisimman sujuvia ja tehokkaita samalla kun varmistetaan työkappaleen korkea laatu.

Kehityksen Jatkuva Polku

Camcutin koulutuksissa korostetaan jatkuvaa kehittymistä ja uusien menetelmien omaksumista. Konepajateollisuus muuttuu ja kehittyy jatkuvasti ja yritysten on pysyttävä tässä kehityksessä mukana voidakseen säilyttää kilpailukykynsä. Koulutus ei pääty pelkästään Mastercam-ohjelmiston käytön hallintaan, vaan se avaa ovia uusien työstöstrategioiden ja -tekniikoiden hyödyntämiseen, jotka voivat merkittävästi parantaa tuotannon tehoa ja laatua.

Camcutin tarjoama Mastercam-koulutus on paljon enemmän kuin perusohjelmoinnin oppitunnit. Se on syvällinen sukellus nykyaikaisiin valmistustekniikoihin, työstömenetelmiin ja työkalujen optimointiin, kaikki räätälöitynä vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Tämä lähestymistapa ei vain vahvista yrityksen kykyä valmistaa korkealaatuisia tuotteita tehokkaasti, vaan se myös varmistaa niiden pysymisen konepajateollisuuden nopeatempoisen kehityksen kärjessä.

Mastercam-koulutukset toteutetaan lähtökohtaisesti asiakkaan tiloissa asiakkaiden tuotteilla tai vaihtoehtoisesti Camcut tuki osiosta löytyvillä Mastercam-harjoituksilla. Kouluttamalla konepajan CAM-ohjelmoinnin uudelle tasolle saat ohjelmiston viimeisimmistä ominaisuudet tehokkaaseen käyttöön. Lue lisää artikkelista Mastercam tehokkaaseen käyttöön koulutuksilla

Mastercam ohjelmisto