Mastercam 2023

Mastercamin uusi versio on julkaistu. LUE LISÄÄ

AVOIN TYÖPAIKKA

Haemme vahvistusta tiimiimme CAM-osaajasta! LUE LISÄÄ

Koneistajaksi.fi

Rakennamme tänään metalliteollisuuden ja koneistamisen huomista. LUE LISÄÄ

Walter Tools tuoteinnovaatiot 2/2022

Walter Tools julkaisi syksyn 2022 uudet tuoteinnovaatiot. LUE LISÄÄ

Uutiset

Mastercam 2023 on julkaistu

02.06.2022

Mastercam 2023

Maailman suosituimman CAM-ohjelmiston Mastercamin uusi versio Mastercam 2023 on julkaistu. Mastercam 2023 sisältää lukuisia uusia ominaisuuksia sekä parannuksia olemassa oleviin ominaisuuksiin ja sen suomenkielinen versio toimitetaan asiakkaille kesän aikana.

Mastercam 2023 versio tuo mukanaan mm. seuraavia uudistuksia:

Vastapäästöllisen aihion tunnistaminen

Dynaaminen OptiRouhinta ja Aluerouhinnan työstöradat tunnistavat nyt vastapäästöllisiä aihioita. Uuden ominaisuuden ansiosta työstöradat ovat siistimpiä ja ilmatyöstöä tapahtuu vähemmän, joten tämä vaikuttaa myös työstöaikaan.

Moniakselisten työstöratojen yhdistäminen

Muodonmuutos-, Yhdensuuntainen-, Käyrää pitkin - ja Projisoi käyrä -työstöradat eivät ole enää uudessa Mastercam versiossa. Nämä työstöradat on korvattu Mastercam 2022 versiossa esitellyllä Yhdistelmä-operaatiolla. Yhdistelmä-operaatio yhdistää nimensä mukaisesti Muodonmuutos-, Yhdensuuntainen-, Käyrää pitkin - ja Projisoi käyrä -työstöradat niin, että kun operaatio on tehty, voidaan kärjen ohjausta vielä muuttaa halutun mukaiseksi menetelmäksi, mutta operaatioon muut jo määritetyt valinnat kuten työkaluakselin ohjaus ja törmäystarkastelu säilyvät ennallaan. Tämä tekee moniakselisien työstöratojen työstötavan vaihtamisen erittäin helpoksi.

Uusi B-akselin profiilin sorvausrata

B-akselisorvaus on uusi Mill-Turn käyttöön tehty sorvausrata. B-akselisorvaus on viimeistelyrata, jossa monitoimisorvin B-akseli kääntyy sorvausradan aikana. Ominaisuus mahdollistaa vakiosorvaustyökalun monipuolisemman käytön tilanteissa, missä työkalun geometria ei normaalissa asennossa ulottuisi työstämään muotoa, kuten kierteiden pääteurat, hiontaväisteet yms. kuperat ja koverat muodot.

Mastercam 2023 B Axis Contour Turning

Uudet koneryhmien ominaisuudet

Mill- ja Router-lisensseillä on uusi Koneryhmän ominaisuudet-valikko, jossa voidaan määritellä työnmäärittelyyn liittyvät geometriat, kuten aihio ja kiinnittimet sekä Mastercam Simulaattorin asetukset. Uusi ominaisuudet-valikko nopeuttaa työnmäärittelyä, kun aiemmin eri paikoista löytyvät ominaisuudet on tuotu nyt yhteen ikkunaan.

Uudistettu jyrsinnän työkalujen hallinta

Uudistettu jyrsinnan tyokalujen hallinta

Jyrsintäratojen työkalu-välilehti on suunniteltu uudelleen niin, että työkalujen muuttuvat arvot, kuten työkalupaikka ja työstöarvot on siirretty uuteen sijaintiin. Tämän ansiosta käytössä olevista työkaluista näkyy paremmin tietoja yhdellä silmäyksellä, kuten työkalun nimi, halkaisija, lastuavapituus ja työkalun lastuavien särmien lukumäärä jne. Lisäksi uudet jyrsintätyökalujen kuvakkeet kuvastavat entistä realistisemmin työkalujen toimintoja.

Useamman tukilaakerin tuki

Usean itsenäisen tukilaakerin käyttö monitoimisorveissa on nyt mahdollista uudessa Mastercam 2023 versiossa. Modulaarisen konemäärittelyn avulla tukilaakerit voidaan sijoittaa useilla erilaisilla asetuksilla.

Mastercam 2023 Multiple Steady Rests

Uusien tiedostomuotojen tuki

Mastercam 2023 tukee nyt myös PDF-, JT-, 3DXML-, AMF- ja OBJ- tiedostomuotoja. PDF-tiedostot ovat yksi yleisimmistä tiedostotyypeistä, joten niiden avaaminen Mastercam-ohjelmistossa on tervetullut ominaisuus. PDF-dokumentin sivut tuodaan omille tasoilleen ja dokumentin alkiot tuodaan Mastercamiin joko rautalankamalleina tai tekstinä, jolloin niihin voidaan tehdä myös työstöratoja.

JT on Siemensin avoimeen koodiin perustuva 3D-tiedostomuoto ja ne tukevat solideja, pintaverkkoja, rautalankamalleja ja 3D-viitteitä. 3DXML on Dassault Systèmesin kehittämä 3D-tiedostomuoto, mikä tukee solideja, pintaverkkoja, rautalankamalleja ja 3D-viitteitä. AMF (Additive Manufacturing Format) ja OBJ (Wavefront tiedostot) ovat kolmioverkkojen muotoja, jotka avataan Mastercam-ohjelmistossa pintaverkkoina. Molempiin tiedostomuotoihin voi tallentaa pintoja, solideja, pintaverkkoja ja aihiomalleja, jonka lisäksi OBJ-tiedostomuotoon voidaan tallentaa rautalankageometriaa murtoviivoina.

Parempilaatuisia CAD-tiedostoja

Useiden CAD-tiedostomuotojen avaamisen ja tallentamisen laatua on parannettu. Laadunparannus koskee seuraavia tiedostomuotoja: STEP, SOLIDWORKS, Solid Edge, Autodesk Inventor LT, ACIS-ytimeen perustavat CAD-muodot (SAT, SpaceClaim, Alibre Design ja KeyCreator) sekä uudet JT- ja 3DXML- tiedostot. Uusi Mastercam osaa nyt avata rautalankageometriaa ja 3D-viitteitä SOLIDWORKS-, Inventor- ja Solid Edge -tiedostoista ja viedä 3D-viitteitä IGES- ja AutoCAD DWG/DXF -tiedostoihin, jonka lisäksi pinnankarheuden 3D-viitteistä saadaan avattua merkitystiedot suoraan Mastercamin analysointitoiminnoilla. Tämän lisäksi mitoituksia ja huomautuksia voidaan tallentaa nyt myös STEP-tiedostomuotoihin.

LUE LISÄÄ MASTERCAM 2023 UUSISTA OMINAISUUKSISTA TÄÄLTÄ

Uudet ominaisuudet tehokkaaseen käyttöön

Mastercamin virallinen jälleenmyyjä ja kouluttaja Camcut Oy kouluttaa aktiivisesti koneistajia suoraan yrityksissä menemällä asiakkaan luokse. ”1-2 päivän koulutuksella saadaan jo merkittäviä säästöjä yrityksissä, kun ohjelmistosta saadaan kaikki ominaisuudet tehokkaaseen käyttöön. Näin ohjelmointiaika laskee ja uusien ominaisuuksien ansiosta myös työstöaika ja työkalukustannukset laskevat”, toteaa Camcut Oy:n kouluttaja Mikko Vepsäläinen. Mastercam-koulutukset toteutetaan aina asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyillä koulutuksilla ja yleensä ne toteutetaan asiakkaiden omilla tuotteita, jolloin koulutuksen ohessa voidaan myös tehdä menetelmäsuunnittelua ja vertailla vaihtoehtoisia työstötapoja CAM-ohjelmiston avulla. ”Vaikka asiakkaalla olisikin ohjelmiston uusin versio käytössä, niin usein siitä ei käytetä läheskään kaikkia uusia ominaisuuksia. Käyttäjät ovat yleensä tottuneet käyttämään tietyntyyppisiä työkaluja ja työstöratoja. Joskus jo pelkkä ajatusten vaihto uusista toimintatavoista voi tuoda yritykselle merkittäviä säästöjä”, Mikko kertoo. Dynaaminen jyrsintä on useimmissa koneistamoissa jo arkipäivää, mutta muut kehittyneet ominaisuudet, kuten tynnyrimäisten segmenttisädejyrsimien käyttö 5-akselikoneistuksessa sekä PrimeTurning- ja dynaamiset työstöradat sorvauksessa ovat vielä monelle tuntematon käsite. Camcut tarjoaa CAM-myynti-, koulutus- ja tukipalveluiden lisäksi myös CAM-ohjelmointipalvelua, jossa yhdistyvät vuosikymmenien koneistuskokemus ja Mastercam-ohjelmiston tehokkaat dynaamiset työstöradat sekä tieto viimeisimpien työkalu-uutuuksien tuomista hyödyistä.