5th Axis kappaleen kiinnitysratkaisut

Kemmler aloitti yhteistyön 5th Axis -puristimien kanssa. LUE LISÄÄ

Mastercam 2025 Public Beta

Mastercam 2025 Public Beta on julkaistu! LUE LISÄÄ

M.T. S.r.l. kiinteät ja pyörivät sorvauspitimet

M.T. -sorvauspitimet! LUE LISÄÄ

Walter Tools tuoteinnovaatiot 2024-1

Walter Toolsin uudet tuoteinnovaatiot on julkaistu! LUE LISÄÄ

Robotmaster

RM LOGO 1 BG2

Teollisuusrobottien käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä. Yhä useammat konepajat ja valmistavat yritykset turvautuvat robottien tuomaan tehokkuuteen, tarkkuuteen ja joustavuuteen. Tämä muutos on osaltaan seurausta teknologisen kehityksen tuomasta mahdollisuudesta ohjelmoida ja hallita teollisuusrobotteja etäältä. Robotmaster on teollisuusrobottien etäohjelmointiin suunniteltu ratkaisu, joka vastaa nykyajan konepajojen tarpeisiin.

Robotmaster on integroitu ohjelmointijärjestelmä, joka on suunniteltu teollisuusrobottien etäohjelmointiin. Sen avulla käyttäjät voivat suunnitella, simuloida, optimoida ja toteuttaa tehtäviä. Robotmasterin avulla voidaan ohjelmoida monimutkaisia työtehtäviä, kuten hitsausta, leikkausta, jyrsintää ja maalausta. Se tarjoaa tehokkaat työkalut robotin liikkeiden, työkalujen ja työtehtävien hallintaan, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun modernin konepajan vaatimuksiin.

Robotmaster tarjoaa monia etuja konepajoille ja valmistavalle teollisuudelle. Yksi suurimmista eduista on sen kyky vähentää ohjelmoinnin ja asetuksen aikaa. Käyttäjät voivat ohjelmoida robottinsa nopeammin ja tehokkaammin, mikä vapauttaa arvokkaita resursseja muihin tuotantotehtäviin.

Robotmasterin simulointiominaisuudet tarjoavat myös merkittävän edun. Ennen kuin ohjelmat viedään tuotantoon, käyttäjät voivat simuloida robottien toimintaa virtuaaliympäristössä. Tämä mahdollistaa mahdollisten ongelmien tunnistamisen ja korjaamisen ennen fyysistä toteutusta, mikä vähentää riskejä ja parantaa tuotannon turvallisuutta ja tehokkuutta.

Etäohjelmointi on noussut yhdeksi keskeisimmistä toiminnoista nykyaikaisessa teollisuudessa. Robotmaster mahdollistaa käyttäjien ohjelmoida ja hallita robottejaan etäältä, mikä on erityisen arvokasta globaalissa toimintaympäristössä. Konepajat voivat vastata nopeammin markkinoiden muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin ottamalla käyttöön etäohjelmoinnin ja -hallinnan. Robotmasterin käyttöliittymä on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, mikä tekee ohjelmoinnista saavutettavampaa henkilöstölle, jolla ei ole syvällistä ohjelmointikokemusta.

Käsivarsirobottia ei aina tarvitse ohjelmoida opettamalla pisteitä yksi kerrallaan, eikä robottia tarvitse seisottaa ohjelmoinnin ajan. Robotmasterissa radat perustuvat työkalun ja työkappaleen geometriaan. Käyttäjä määrittelee millä tavoin työkaluliike halutaan toteuttaa ja ohjelmisto etsii parhaan ratkaisun. Ohjelma tarkastetaan törmäysten varalta ja tämän jälkeen tuotetaan ohjelma, joka voidaan ladata suoraa robotin ohjaukseen. Robotmasterin ainutlaatuisilla optimointikäyrillä pystyt visuaalisesti näkemään robotin singulariteetit, äärirajat ja mahdolliset törmäykset.

CAM

CAM integrointi
Jos sinulla on jo CAM-ohjelmisto käytössä, voit tuoda siitä tiedot suoraan Robotmasteriin ja pääset heti optimoimaan liikkeet robotille. Isojen kappaleiden rouhintaratojen sekä kaarevien kappaleiden viimeistelyratojen ohjelmointi on nopeaa ja helppoa Robotmasterilla. Käsivarsirobotin kuusi akselia avartavat työstön mahdollisuuksia edullisesti ja saat eniten irti robotti-investoinnistasi

pic04

Robotmaster-ohjelmistosta on julkaistu uusi itsenäinen versio. Tällä pystyy ohjelmoimaan robotteja mm. hitsaukseen, maalaamiseen, purseenpoistoon ja moniin muihin rataohjattuihin tehtäviin.

Vaikka Robotmaster on erityisen hyödyllinen konepajoille, sen käyttö ei rajoitu pelkästään tähän sektoriin. Monenlaiset teollisuudenalat, kuten autoteollisuus, ilmailu, energiateollisuus hyötyvät Robotmasterin tarjoamista ominaisuuksista. Sen monipuolisuus tehtävien ohjelmoinnissa, simuloinnissa ja optimoinnissa tekee siitä käyttökelpoisen työkalun laajassa kirjossa tuotantoympäristöjä.

Robotmaster on vallankumouksellinen työkalu teollisuusrobottien etäohjelmointiin, joka tarjoaa moderneille konepajoille ja valmistavalle teollisuudelle merkittäviä etuja. Sen avulla voidaan vähentää ohjelmointiin kuluvaa aikaa, parantaa tuotantoprosessien joustavuutta ja tehokkuutta sekä vähentää riskejä. Robotmaster on sovellettavissa laajasti eri teollisuuden aloille ja sillä on suuri potentiaali muuttaa tapaa, jolla teollisuusrobotiikkaa hyödynnetään. Kun otetaan huomioon jatkuvat teknologiset kehitysaskeleet, Robotmasterin tulevaisuus näyttää lupaavalta, tarjoten entistä älykkäämpää, automatisoitua ja tehokasta tuotantoa teollisuuden tarpeisiin.