Viistejyrsintä

Yleisiä viistejyrsintöjä, joita työkappaleisiin tehdään, ovat viisteet, V-urat, pääteurat, hitsausviisteet ja jäysteen poisto.

Viisteiden koneistaminen on yleinen tapa viimeistellä työkappaleen reunoja. Viisteen tehtävä voi olla esimerkiksi helpottaa osien kokoamista, parantaa virtausominaisuuksia tai estää materiaalin halkeaminen. Toinen yleinen koneistus on V-urien ja pääteurien tekeminen, jotka ovat keskeisiä esimerkiksi liitoksissa ja missä on tarvetta tietynmuotoiselle uralle osien yhdistämiseksi tai vahvistamiseksi.

Koneistuksessa käytetään lukuisia erilaisia työkaluja, ja työkalun valinta riippuu työstettävästä ominaisuudesta. Pienet tasojyrsimet, siilijyrsimet, varsijyrsimet sekä viistejyrsimet ovat esimerkkejä työkaluista, jotka soveltuvat erityisesti yllämainittujen koneistusten tekemiseen.

Pienten reikien takaviisteityksessä käytetään yleensä täyskovametallijyrsimiä, joilla saadaan aikaan tarvittava tarkkuus ja kestävyys erittäin kapeissa kohteissa. Isommissa rei’issä voidaan puolestaan hyödyntää kääntöteräjyrsimiä, jotka tarjoavat joustavuutta ja tehokkuutta koneistukseen. Viistejyrsinnässä ja jäysteenpoistossa voidaan käyttää varsijyrsimiä ja muita työkaluja hyväksi, kun prosesseissa hyödynnetään 4- ja 5-akselisia työstökoneita. Näissä koneissa karalla tai työkappaleella on mahdollisuus kallistua, mikä mahdollistaa monimutkaisten ja tarkkojen koneistusten toteuttamisen.