Kierteitys kierretapilla

Lastuavat kierretapit

Lastuavat kierretapit ovat ehdottomasti yksi konepajateollisuuden suosituimmista työkaluista, kun puhutaan sisäpuolisten kierteiden valmistuksesta. Nämä pienet, mutta äärimmäisen tärkeät työkalut mahdollistavat kierteiden tarkan ja siistin leikkaamisen erilaisiin materiaaleihin. Lastuavat kierretapit toimivat leikkaamalla materiaalista lastuja, muodostaen näin halutun kierteen reikään. Tässä prosessissa on kuitenkin tärkeää huomata, että kierretappeja on olemassa kahta päätyyppiä: pohjakierretapit ja läpikierretapit. Molemmilla on omat erityisominaisuutensa ja niiden käyttö riippuu työstöprosessin erityisvaatimuksista.

Pohjakierretapit ovat varustettuja nousullisella lastu-uralla, mikä on erityisen arvokas ominaisuus. Tämä ura mahdollistaa kierteityksestä muodostuvien lastujen nousun ylöspäin ja pois reiästä. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti silloin, kun kierteet valmistetaan reikiin, jotka eivät tule kappaleen läpi. Tällaisissa sovelluksissa lastujen poisto reiästä on välttämätöntä, jotta säilytetään sekä reiän että kierretapin kunto. Pohjakierretapin lastu-ura muotoilu mahdollistaa siis lastujen tehokkaan poiston, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan sovelluksiin, joissa reikien pohjat ovat syvällä materiaalissa ja tarvitaan tarkkaa ja puhdasta kierteitystä.

Läpikierretapit puolestaan tarjoavat ratkaisun tilanteisiin, joissa kierteitettävät reiät kulkevat materiaalin läpi. Näissä tappityypeissä on tyypillisesti suora lastu-ura, joka auttaa muodostamaan lyhyitä lastuja, jotka katkeavat helposti ja poistuvat reiän läpi työn aikana. Tämä ominaisuus tekee läpikierretapeista ihanteellisen valinnan läpireikien kierteitykseen, sillä se minimoi tarpeen lastujen poistamiseksi reiästä ja helpottaa työstöprosessia. Tämäntyyppisen kierretapin ansiosta työstö on tehokasta ja lastujen hallinta helpompaa, mikä parantaa tuotannon nopeutta ja laatua.

Valinnan tekeminen näiden kahden kierretappityypin välillä riippuu ennen kaikkea siitä, millainen on työstettävän kappaleen rakenne ja mitkä ovat siinä tarvittavien kierteiden ominaisuudet. Pohjakierretapit ovat ihanteellisia, kun halutaan varmistaa, että reiän pohjaan leikattavat kierteet ovat mahdollisimman siistit ja tarkat. Toisaalta läpikierretapit ovat oiva valinta, kun työstetään läpireikiä ja halutaan optimoida tuotantoajan käyttö.

Riippumatta siitä, kumman kierretapin tyypin valitsee, on tärkeää muistaa, että laadukkaat työkalut ja huolellinen työstöprosessin suunnittelu ovat avainasemassa onnistuneen kierteitystyön saavuttamisessa. Lastuavat kierretapit ovatkin merkittävä osa modernia valmistusteknologiaa, ja niiden roolia ei voi aliarvioida missään konepajassa tai valmistusprosessissa

Muovaavat kierretapit (maglaavat kierretapit)

Muovaavat kierretapit eli toisin sanoen maglaavat kierretapit tarjoavat toisen tavan valmistaa sisäpuolisia kierteitä. Tämä menetelmä eroaa perinteisestä lastuavasta kierteityksestä siinä, ettei se poista materiaalia, vaan muovaa olemassa olevan materiaalin uuteen muotoon. Maglaavassa kierteityksessä käytetään erityistä työkalua, joka painetaan reiän läpi siten, että se muovaa materiaalin kierteeksi. Tämä prosessi luo huomattavan lujan ja tasalaatuisen kierteen, sillä työkalun paine tiivistää materiaalin, mikä lisää sen kestävyyttä ja vastustuskykyä rasitukselle.

Etuja maglaavassa kierteityksessä on mm. että se tuottaa erittäin laadukkaita kierteitä niin mittojensa kuin pinnanlaatunsa puolesta sekä koska menetelmä ei poista materiaalia, ongelmia lastujen poistamisessa ja käsittelyssä ei esiinny.

Maglaavalla kierteityksellä muodostettu kierre on kestävämpi ja luotettavampi kuin perinteisesti lastuavalla menetelmällä valmistettu vastaava. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan korkean lujuuden ja kestävyyden vaativiin sovelluksiin.

Kierretappien kiinnitys

Kierretappien kiinnittäminen työstökoneeseen tapahtuu lähtökohtaisesti käyttämällä synkronoitua kierteityspidintä, joka sisältää pienen ”mikrouivan” liikematkan, noin +/- 0.5mm. Tämä kierteityspidin mahdollistaa paremman työkalun kestoikän ja laadukkaampien kierteiden valmistamisen, koska synkronoitu pidin varmistaa, että kierteytystyökalu pysyy tiukasti yhdenmukaisessa liikkeessä karan kanssa.

Perinteisesti käytettyyn pikavaihdolla varustettuun uivaan kierteitysistukkaan verrattuna, joka sallii laajemman joustovälin ja soveltuu myös tarkemman karan synkronoinnin puuttuessa oleviin koneisiin, synkronoidut pidikkeet tarjoavat tiukempaa kontrollia. Lisäksi ne mahdollistavat sisäpuolisten korkeapaineisiin jäähdytysjärjestelmien käytön, parhaimmillaan jopa 80bar:n paineessa, parantaen näin työkalun jäähdytystä ja poistaen tehokkaasti lastuja työstökohteesta.

Työkalun kiinnityksessä tulee myös huomioida, että kiinteitä kierteityspidikkeitä, kuten ER-kiristysholkki-istukkaa käytettäessä, on käytettävä erityistä kierteitykseen tarkoitettua ER-kiristysholkkia, jonka neliökanta estää työkalua pyörimästä holkissa kierteityksen aikana, tarjoten näin vakaan kierteityksen.