Poraus

Poran valinta on kriittinen vaihe missä tahansa porausprosessissa, sillä oikeanlaisen poranterän käyttäminen ei ainoastaan tehosta työstöprosessia, vaan myös parantaa valmistettavan osan laatua.

Yleisimmin käytetty poranterätyyppi teollisuudessa on kierukkapora, jonka tunnistaa sen lastu-uran kierukkamaisesta muodosta. Kierukkaporat ovat yleensä joko pikateräksestä tai kovametallista valmistettuja, joista jälkimmäiset ovat yhä yleisempiä CNC-työstökoneiden myötä nykypäivän tuotantoympäristöissä. Näissä läpijäähdytettyjä täyskovametalliporia suositaan niiden tehokkuuden ja kestävyyden vuoksi. Läpimitaltaan isompien reikien porauksessa käytetään usein kääntöteräporia (u-pora) tai vaihtokärkiporia (lappupora), joissa voi vaihtaa kuluneet teräpalat uusiin. Tämä tekee niistä kustannustehokkaan valinnan erityisesti suuremmissa halkaisijoissa.

Pikateräs (HSS) kierukkaporat ovat edelleen suosittuja, erityisesti pienemmissä sarjoissa ja epävakaiden olosuhteiden hallinnassa. HSS-porat löytävät paikkansa myös käsityökaluina tai manuaalisissa työstökoneissa, missä niiden luotettavuus ja helppo saatavuus tekevät niistä varteenotettavan vaihtoehdon. HSS-porissa käytetyt materiaalit kuten HSS-E ja HSS-E-PM tarjoavat parannettua kestävyyttä ja lämpövastustuskykyä, mahdollistaen niiden käyttöä haastavammissakin materiaaleissa.

Kovametalliporat taas ovat kierukkaporien uusi sukupolvi, joka tarjoaa selvästi parempaa suorituskykyä ja tarkkuutta käyttämällä kovametallikomposiittia, joka koostuu volframikarbidista ja koboltista. Ne on varustettu läpijäähdytyskanavilla, mahdollistaen nopeamman lastunpoiston ja paremman jäähdytyksen poraussyvyyttä lisättäessä. Kovametalliporat ovat usein parhaita valintoja CNC-työstökeskuksissa, kun tavoitellaan suurta tuottavuutta ja tarkkoja reikämittoja.

Vaihtokärkiporat ja kääntöteräporat ovat erityisen hyviä vaihtoehtoja, kun tehdään suuria reikiä tai kun halutaan minimoida työkalun kustannukset suurissa sarjatuotannoissa. Näissä poratyypeissä kulunut terä tai porakärki voidaan vaihtaa nopeasti, mikä säästää aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi, näiden porien käyttö mahdollistaa monipuolisen sovellusalueen erilaisille materiaaleille ja työstöolosuhteille.

Porauksessa käytettävän lastuamisnesteen merkitystä ei voi väheksyä. Sen tulee olla yhteensopiva sekä työstettävän materiaalin että käytettävän työkalun kanssa. Porattaessa syviä reikiä tai käytettäessä läpijäähdytettyjä työkaluja, on tärkeää varmistaa korkeapainejärjestelmän tai lastuamisnesteen puhtauden ylläpito, jotta porausprosessi sujuu häiriöttä ja lopputulos vastaa vaatimuksia.