Kierresorvaus

Kierresorvaus on työstömenetelmä, joka on omiaan tuottamaan erilaisia kierreprofiileja sorvaamalla. Tämä prosessi on erittäin merkittävä erityisesti kierteitettyjen osien, kuten ruuvien, muttereiden ja pulttien valmistuksessa. Kierresorvaus eroaa muista sorvausmenetelmistä erityisesti sillä, että lähtökohtaisesti siinä käytetään siihen tarkoitukseen suunniteltuja kierresorvaustyökaluja jotka vastaavat kierreprofiilin muotoa. Kierresorvaus perustuu kierteen profiilia vastaavan sorvausterän käyttöön, joka työstää kierteen nousun mukaisella syöttöliikkeellä.

Lisäksi nykyaikaiset CAM-ohjelmistot ovat tuoneet merkittäviä parannuksia kierresorvaukseen, mahdollistaen monimutkaisten ja ainutlaatuisten kierreprofiilien suunnittelun ja toteutuksen. CAM-ohjelmistojen avulla voidaan luoda tarkat työstöradat erilaisille kierreprofiileille, mikä nopeuttaa valmistusprosessia ja vähentää virheiden mahdollisuutta. CAM-ohjelmistojen mahdollistama muotokierresorvaus mahdollistaa monenlaisten kierteiden valmistamisen, mukaan lukien erikoiskierteet, kuten trapetsikierteet ja köysikierteet.

Kierresorvausprosessissa käytetään osaprofiili- ja täysprofiilikierreteräpaloja, jotka mahdollistavat tarkan ja sileän pinnanlaadun sekä oikean kierregeometrian. Erikoismenetelmänä voidaan mainita myös OptiThreading, jota käytetään etenkin pehmeämpien, pitkälastuisten materiaalien käsittelyssä. Tässä menetelmässä kierretyökalu tekee irrotusliikkeitä työstöradan aikana, mikä katkaisee sorvauslastun ja parantaa näin työstön laatua.