Kierteitys

Kierteiden valmistus on olennainen osa konepajateollisuutta, sillä kierteet ovat välttämätön elementti monissa koneissa ja rakenteissa, tarjoten irrotettavan mutta tiukan liitoksen osien välillä. Kierteitä voidaan valmistaa monin eri menetelmin, joista kaksi yleisintä ovat lastuaminen ja muovaaminen.

Lastuavat kierretapit

Lastuavat kierretapit on yksi yleisimmistä työkaluista valmistaa sisäpuolisia kierteitä. Tässä menetelmässä materiaalia lastuava kierretappi leikkaa kierteen reikään. Kierretappeja on kahta päätyyppiä: pohjakierretapit ja läpikierretapit.

Pohjakierretappi on varustettu nousullisella lastu-uralla, mikä mahdollistaa kierteitysprosessista muodostuvien lastujen nousun ylös reiästä. Tämä ominaisuus tekee pohjakierretapeista erinomaisen valinnan sovelluksiin, joissa reikä ei kulje kappaleen läpi ja lastujen poisto on näin ollen tärkeää. Läpikierretappiin taas kuuluu tyypillisesti suora lastu-ura, jonka ansiosta lastut katkeavat lyhyiksi ja poistuvat läpireiän kautta. Läpikierretapit soveltuvat siten erinomaisesti läpireikien kierteitykseen.

Muovaavat kierretapit (maglaava kierteitys)

Toinen yleinen tapa valmistaa sisäpuolisia kierteitä on muovaava eli ns. manglaava kierteitys. Ero lastuavaan menetelmään nähden on, että manglaavassa kierteityksessä ei poisteta materiaalia, vaan reikään muovataan kierre käyttämällä työkalua, joka painaa materiaalin haluttuun muotoon. Manglaamalla valmistettu kierrereikä on laadukas sekä mittojensa että pinnanlaatunsa puolesta. Lisäksi manglaamalla muodostettu kierre on rakenteeltaan lujempi eikä menetelmän käyttämisessä esiinny ongelmia lastujen poiston kanssa.

Kierrejyrsintä

Kierrejyrsintä on tehokas menetelmä valmistaa sekä ulko- että sisäpuolisia kierteitä. Tätä menetelmää käytettäessä voidaan valita joko täyskovametalliset tai kääntöterillä varustetut kierrejyrsimet. Kierrejyrsimet ovat erityisesti hyödyllisiä isojen kierteiden ja kovien materiaalien käsittelyssä. Kierrejyrsintä ei myöskään vaadi työstökoneelta paljon tehoa, ja menetelmä mahdollistaa kierteen koon säätelyn työstökoneen avulla.

Ulkopuolisten kierteiden valmistus

Ulkopuolisten kierteiden valmistuksessa on käytössä useita menetelmiä. Vaikka pikateräksestä valmistetut kierreleuat (kierrepakat) ovat yksi tapa valmistaa ulkopuolisia kierteitä, tätä menetelmää käytetään nykyään pääasiassa vain kierteiden puhdistukseen. Yleisimpiä menetelmiä ulkopuolisten kierteiden valmistukseen ovat kierresorvaus ja kierrejyrsintä.

Kierresorvaus

Kierresorvaus on metallintyöstömenetelmä, joka mahdollistaa monimutkaisten kierreprofiilien valmistamisen sorvaamalla. Tämä prosessi on tärkeä erilaisten kierteitettyjen osien, kuten ruuvien, muttereiden ja pulttien valmistuksessa. Käyttämällä erityisiä sorvaustyökaluja, kierresorvaus mahdollistaa tarkan ja toistettavan kierremuotojen tuotannon, mikä on välttämätöntä monissa teollisuuden sovelluksissa. Laadun ja tarkkuuden varmistamiseksi kehittyneet CNC-sorvit tarjoavat automaattista ohjausta ja suurta toistotarkkuutta. Kun prosessia hallitaan huolellisesti, kierresorvaus voi tuottaa osia, jotka vastaavat tiukkoja teknisiä vaatimuksia, tehden siitä olennaisen tekniikan modernissa valmistuksessa. Kierresorvauksessa kierteen profiilia vastaava sorvausterä työstää kierteen kierteen nousun mukaisella syöttöliikkeellä. Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen kierteiden valmistuksessa, kun tarvitaan tarkkaa mitoitusta ja pinnanlaatua.