Mastercam dynaaminen sorvaus

Mastercamin dynaaminen sorvaus hyödyntää samaa  laskentakaavaa dynaamisen jyrsinnän kanssa, jossa lasketaan työkalun kosketuskulmaa työstettävään materiaaliin. Tämän ansiosta saavutetaan vakaat koneistusolosuhteet, joiden avulla työkalulla voidaan työstää samalla syöttö- ja lastuamisnopeudella niin sisäänsyöttö- kuin sorvaussyöttöliikkeenkin aikana. Dynaamisella sorvauksella saavutetaan erinomainen lastunhallinta ja luotettava koneistusprosessi, minkä ansiosta menetelmä on erinomainen valinta "miehittämättömässä" koneistuksessa. 

 Lastuavat työkalut dynaamisessa sorvauksessa

Dynaaminen sorvaus toteutetaan pyöreäpalaisella sorvaustyökalulla jouheilla työstöliikkeillä. Käytettäessa pistosorvausterää on huomioitava työkalun soveltuvuus sivusuuntaiseen sorvaukseen. Esimerkiksi Walter Toolsin uuden ruuvikiinnitteisen DX18 pistosorvausteräpalan lehti on vahvistettu työkalun alalaidasta sekä teräpalan sivusuuntainen liikkuminen on estetty teräpalan otsapinnassa olevan kiinnitysuran avulla. Parhaimman lopputuloksen takaamiseksi on suositeltavinta käyttää läpijäähdytettyä työkalua.