5th Axis kappaleen kiinnitysratkaisut

Kemmler aloitti yhteistyön 5th Axis -puristimien kanssa. LUE LISÄÄ

Mastercam 2025 Public Beta

Mastercam 2025 Public Beta on julkaistu! LUE LISÄÄ

M.T. S.r.l. kiinteät ja pyörivät sorvauspitimet

M.T. -sorvauspitimet! LUE LISÄÄ

Walter Tools tuoteinnovaatiot 2024-1

Walter Toolsin uudet tuoteinnovaatiot on julkaistu! LUE LISÄÄ

Työkappaleen kiinnitys

Laadukkaat ratkaisut sekä työstökeskuksien että sorvien työkappaleiden kiinnitykseen. Laajavalikoima SFT Spannsysteme matalakiinnittimiä, Kemmler puristimia sekä Zentra sorvinistukoita ja leukoja.

Lue lisää

Työkappaleen kiinnitys

Työkappaleiden kiinnitys on tärkeä vaihe koneistusprosessia. Työkappale tulee kiinnittää työstökoneeseen niin, että kiinnitys kestää koneistuksen aikana syntyvät lastuamisvoimat. Hyvin kiinnitettyä työkappaletta voidaan koneistaa oikeilla työstöarvoilla, joka takaa parhaimman tuottavuuden. Huonosti kiinnitetty työkappale voi irrota kesken koneistusprosessin ja vaurioittaa kappaletta, lastuavaa työkalua, työkalupidintä, kiinnitintä tai työstökonetta. Huonosti kiinnitetyissä työkappaleessa ilmenee myös puutteita mittatarkkuudessa ja pinnanlaatuvaatimuksissa. Työkappaletta ei saa myöskään kiinnittää liian tiukkaan, koska tämä voi aiheuttaa muodonmuutoksia tai materiaalin sisäisien jännitteiden laukeamisen koneistusprosessin jälkeen muodostaen kappaleeseen muodonmuutoksia tai työkappaleen pinnanlaatuvaatimuksia rikkovia kiinnitysjälkiä.

Jyrsittäessä kappaleita käytetään yleisesti erilaisia mekaaniset ja hydrauliset koneruuvipuristimet, matalakiinnittimet, kiinnitysraudat, magneettikiinnittimet, vakuumikiinnittimet, ketjukiinnittimet kolmi- ja nelileukaistukat sekä kappalekohtaiset kiinnittimet (jigit). Käytettävät kiinnitysvälineet voivat olla kiinnitettynä suoraan työstökoneen työpöytään, reikälevyihin, nollapistekiinnittimiin, pyöröpöytään tai jakolaitteeseen. Näiden lisäksi kappaleita voidaan tukea vielä erillisien ruuvitukialustojen tai suuntaispalojen avulla. Yleisin työkappaleen kiinnitin on koneruuvipuristin, joka on nopea ja helppokäyttöinen pienempien työkappaleiden kiinnittämiseen. Suuremmilla koneilla voidaan asettaa useampia koneruuvipuristimia rinnakkain, joka mahdollistaa myös suurempien työkappaleiden kiinnityksen. Koneruuvipuristin kiinnitetään työstökoneen työpöydän T-uriin kiinnittimien tai kiinnityspulttien avulla. Puristimien kanssa voidaan myös käyttää erilaisia kiinnitysleukoja, jotka mahdollistavat erimuotoisten työkappaleiden kiinnityksen.

Kappalekohtaista kiinnitystä suunniteltaessa yleisin kiinnittämisen perusperiaate on 3-2-1 menetelmä, jossa lukitaan kaikki kolmiuloitteisen kappaleen vapausasteet, eli X-, Y- ja Z-akselin suuntaiset liikkeet ja niiden kiertoliikkeet. Työkappale asetetaan menetelmässä ensin kolmen pisteen avulla tasolle, jolloin lukitaan X- ja Y-akselien kiertoliikkeet sekä Z-akselin suuntainen liike. Kolmen kiinnityspisteen avulla estetään kappaleen keinuminen. Seuraavaksi lukitaan kappaleen Z-akselin kiertoliike määrittämällä kaksi kiinnityspistettä työkappaleen yhdelle sivulla. Kolmannessa vaiheessa kappale kiinnitetään yhden pisteen avulla, joka lukitsee viimeisen jäljellä olevan liikesuunnan. 3-2-1 kiinnitysmenetelmän nimi tulee menetelmän kolmesta vaiheesta sekä lukittavien liike- ja kiertoakseleiden määrästä.

Sorvauksessa työkappale kiinnitetään yleisesti mekaanisiin tai hydraulisiin kolmi- tai nelileukaistukoihin tai holkki-istukoihin. Pitkiä akseleita sorvattaessa työkappaletta tuetaan kappaleen toisesta päästä joko keskiökärjen tai vastakaran avulla. Akseleiden sorvauksessa kappaletta voidaan myös tukea yhden tai useamman tukilaakerin avulla.

Koneistaminen on tarkkaa työtä, joka vaatii huolellista valmistelua ja tietämystä koko koneistusprosessin ajan. Yksi keskeisimmistä vaiheista on työkappaleen oikeaoppinen kiinnitys työstökoneeseen. Tämä varmistaa, että koneistus sujuu suunnitelmien mukaan, työstön lopputulos on korkealaatuista ja tuottavaa sekä ennen kaikkea, että työskentely työstökoneella on turvallista.

Työkappaleen kiinnityksen merkitys
Epäasianmukainen tai huolimaton työkappaleen kiinnitys voi johtaa monenlaisiin ongelmiin, kuten työkappaleen siirtymiseen kesken työstötapahtuman, mikä puolestaan voi aiheuttaa vaurioita sekä työkappaleeseen että itse työstökoneeseen. Pahimmassa tapauksessa huono työkappaleen kiinnitys voi olla vaaraksi jopa koneistajan työturvallisuudelle.

Oikean kiinnitysmenetelmän valinta
Työstökeskuksille on olemassa useita erilaisia kiinnitysmenetelmiä ja oikean menetelmän valinta riippuu työstettävästä materiaalista, työkappaleen koosta ja muodosta sekä siitä, millaisia koneistuksia siihen tullaan tekemään. Esimerkiksi erilaiset puristimet, kiinnitysraudat, matalakiinnittimet ja magneettikiinnittimet ovat yleisiä vaihtoehtoja työkappaleen kiinnittämiseen, joista kullakin on omat vahvuutensa erilaisissa tilanteissa.

Työkappaleen asento ja tukeminen
Työkappaleen kiinnitys ei ole pelkästään työkappaleen kiinnittämistä paikoilleen, vaan se vaatii myös huolellista suunnittelua sen varmistamiseksi, että työkappale on oikeassa asennossa ja työkappale on tuettu niin, että se takaa vakaan koneistusprosessin. Tämä on erityisen tärkeää, kun työstetään suuria tai epäsäännöllisen muotoisia kappaleita, kuten hitsattuja rakenteita tai valuraudasta valmistettuja aihiota, jotka voivat tarvita lisätukea pysyäkseen paikoillaan koko koneistuksen ajan.

Kiinnityspinnan puhdistaminen
Ennen työkappaleen kiinnittämistä on tärkeää varmistaa, että sekä työkappaleen että kiinnittimen kiinnityspinnat ovat puhtaita. Pienetkin roskat tai epäpuhtaudet voivat aiheuttaa sen, että työkappale ei asetu täysin tasaisesti tai vakaasti kiinnittimeen, mikä voi johtaa tarkkuuden ja tukevuuden menettämiseen koneistuksessa.

Huomioi työstöprosessit
Työkappaleen kiinnitys tulee suunnitella ja toteuttaa niin että siinä otetaan huomioon millaisia työstöprosesseja työkappaleeseen tullaan tekemään. Esimerkiksi jos suunnitelmissa on suorittaa syviä jyrsintöjä, työkappaleen kiinnityksen on oltava riittävän luja, jotta se kestää koneistuksen aikana syntyvät voimat.

Turvallisuus ennen kaikkea
Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, turvallisuus on keskeinen tekijä kaikessa koneistustyöskentelyssä. Huolellinen, tarkoituksenmukainen ja standardien mukainen kiinnitys minimoi työtapaturmien riskin ja luo turvallisen työympäristön kaikille osallisille. Työkappaleen kiinnitys jyrsinkoneelle vaatii tietoa, taitoa ja huolellisuutta. Kun otetaan huomioon mainitut seikat ja suhtaudutaan työhön vastuullisesti ja ammattitaitoisesti, voidaan varmistua siitä, että koneistus sujuu suunnitelmien mukaan, työn laatu on ensiluokkaista ja työympäristö pysyy turvallisena kaikille.