5th Axis kappaleen kiinnitysratkaisut

Kemmler aloitti yhteistyön 5th Axis -puristimien kanssa. LUE LISÄÄ

Mastercam 2025 Public Beta

Mastercam 2025 Public Beta on julkaistu! LUE LISÄÄ

M.T. S.r.l. kiinteät ja pyörivät sorvauspitimet

M.T. -sorvauspitimet! LUE LISÄÄ

Walter Tools tuoteinnovaatiot 2024-1

Walter Toolsin uudet tuoteinnovaatiot on julkaistu! LUE LISÄÄ

Sorvaus

Sorvaustyökaluista löydät kääntöterälliset tuotteet ulko- ja sisäpuoliseen sorvaukseen, kierteiden sorvaukseen sekä urasorvaukseen ja katkaisuun varsi- ja Capto-kiinnityksellä.

Lue lisää

Sorvaus

Sorvaustyökalut ovat myös tyypillisimmin varustettu vaihdettavilla kääntöterillä, jotka kiinnitetään sorvausterävarsiin, joita on sekä neliö- että lieriövartisina, mutta myös suoraan Capto- tai VDI-kiinnitysjärjestelmiin sopivina vaihtoehtoina. Lieriövartisia sorvauspitimiä käytetään sisäpuolisessa sorvauksessa ja ne ovat joko yleensä teräksisiä tai kovametallisia terävarsia. Kovametallisia terävarsia käytetään yleensä pitkillä varsipituuksilla, joissa on ongelmia työkalun värinän kanssa. Sorvauksesta syntyvän värinän estämiseksi on myös erilaisia ratkaisuita CAM-ohjelmistojen ja työstökoneiden ominaisuuksissa, kuten esimerkiksi muuttuva lastunpaksuus tai kierrosnopeuden muuttaminen työstönaikana. Värinää voidaan estää myös värinävaimennettujen sorvauspitimien avulla. Erilaisia sorvausmenetelmiä ovat esimerkiksi otsapinnan sorvaus, rouhintasorvaus, viimeistelysorvaus, pistosorvaus, sorvaus pistoterällä, dynaaminen sorvaus, kierteen sorvaus ja PrimeTurning™.

Sorvaus on yksi perinteisimmistä koneistusmenetelmistä materiaalien rouhintaan ja viimeistelyyn metalliteollisuudessa. Sorvaustyökalujen valinta on ratkaisevan tärkeää työn laadun ja tehokkuuden kannalta. Työkalut vaihtelevat ulko- ja sisäpuolisen sorvauksen, kierteiden sorvauksen sekä urasorvauksen ja katkaisusorvauksen mukaan.

Ulkosorvaustyökaluja käytetään akseleiden ulkohalkaisijoiden työstämiseen, kun taas sisäsorvaustyökalut on suunniteltu työstämään työkappaleiden sisähalkaisijoita, kuten reikiä. Sorvauksessa hyödynnetään usein kääntöteriä, jotka mahdollistavat nopeat teränvaihdot ja tarjoavat monipuolisia terägeometrioita eri materiaaleille. Sisäpuolista sorvausta varten käytetään pidempiä ja kapeampia työkaluja, jotka ulottuvat syvälle myös pienissä halkaisijoissa.

Kierresorvaus on sorvausmenetelmä, jossa työstetään kierre materiaalin ulko- tai sisähalkaisijalle. Tähän tarkoitukseen tarvitaan erityisiä kierresorvaus työkaluja, jotka on suunniteltu muodostamaan tarkkoja ja tasalaatuisia kierreprofiileja. Kierresorvaustyökalujen terät on tehty siten, että ne vastaavat kierrenousua ja -muotoa ja niiden avulla voidaan valmistaa sekä metrisiä että tuumakokoisia kierteitä.

Urasorvaus on prosessi, jossa työkappaleeseen sorvataan ura tai monta uraa rinnakkain. Urasorvaustyökalut ovat usein kapeita ja voivat olla eri muotoisia riippuen uran muodosta ja koosta. Urasorvauksen työkaluja on saatavilla erilaisissa leveyksissä ja teräprofiileissa, jotka mahdollistavat monenlaisten urien sorvauksen.

Katkaisusorvaus on prosessi, jossa sorvattu kappale katkaistaan työstämättömästä materiaalista. Tämän toiminnon suorittamiseen käytettävät työkalut ovat yleensä kapeita.

Sopivien sorvaustyökalujen valinta riippuu monista tekijöistä, kuten työstettävän materiaalin laadusta, halutusta sorvausmenetelmästä ja sorvauskeskuksen ominaisuuksista. Oli kyseessä sitten ulko- ja sisäpuolinen sorvaus, kierresorvaus, urasorvaus tai katkaisusorvaus, on tärkeää valita asianmukaiset työkalut, jotka mahdollistavat korkealaatuisen ja tehokkaan työstön luotettavilla koneistusprosesseilla. Moderneilla sorvaustyökaluilla ja oikealla tekniikalla varustettuna voit saavuttaa erinomaisia tuloksia sorvaustyössäsi.

PrimeTurning™ on uusi sorvausmenetelmä, jonka ovat Mastercam ja Sandvik Coromant ovat kehittäneet yhtyeistyössä. Uuden innovatiivisen PrimeTurning™ -menetelmän kanssa käytetään CoroTurn® Prime työkaluja. Näiden työkalujen avulla voidaan sorvata Mastercamissa sekä perinteisesti että PrimeTurning-menetelmin. Uusi PrimeTurning-menetelmä mahdollistaa erittäin hyvän materiaalin poiston ja työkalun kestoiän. PrimeTurning-menetelmän tehokas materiaalinpoisto perustuu työkalun teräpalan asetuskulman mahdollistamaan suureen syöttönopeuteen perinteiseen sorvaukseen verrattuna. Työstömenetelmällä saadaan erittäin hyvä lastunhallinta ja työkalua voidaan käyttää molempiin suuntiin sorvattaessa, joka kasvattaa työkalun kestoikää ja vähentävät näin ollen teräpalan vaihtoja ja tuotannon seisokkeja.